Onyx

Onyx je neprůhledný poloprůsvitný černobílý minerál používaný ve šperkařství, v galanterii a v glyptice. Je to varieta chalcedonu, dalšími jsou bělavý achát nebo červený karneol. Kvůli své vrstevnatosti onyx dostal řecký název onyx, což znamená nehet. Jeho střídavě černé a bílé pravidelné pásky mohou být využity podle natočení valounku a vybroušení, kameje mívají černé pozadí a bílý reliéf nebo naopak, nádobky jsou pruhované či žíhané v kroužcích. Je-li kámen trojbarevný – navíc s červenohnědou vrstvou, nazývá se sardonyx.

Barevnost a struktura onyxu se (stejně jako například u  achátů) dá upravovat. Mnoho onyxů se vyrábí namáčením do cukerného roztoku a pak se zahřívá v kyselině sírové, kde částečky cukru zuhelnatí. Přírodní kameny nemají tak jednolitou barvu, musí se nařezat mnohem více materiálu, než se najde kus bez vady.

Název zlatý onyx (ale často jen onyx i jinak) se používá pro některé vrstevnaté odrůdy aragonitu, což je z chemického hlediska jiný minerál.

 

Využití Onyxu

 • glyptika: kameje, intaglie, pečetidla
 • šperkařství: kameny do náušnic, prstenů, náhrdelníků
 • nádobí: drobné číšky, misky, vázičky,
 • Ozdobný kámen
  • desky stolků
  • obklady stěn

    

    

   Dostupné tvary onyxu Royalis

                

   1237468

Zpět do obchodu