O SPOLEČNOSTI

 

Společnost ROYALIS

Odjakživa nás fascinovala lidská schopnost formovat hmotu, pracovat s prostorem, tvary i světlem. Dovednost zachytit inspiraci, krásu i emoce v uměleckém díle. Za vznikem společnosti Royalis stojí nejen náš blízký vztah k výtvarnému umění, ale především touha přinášet lidem radost a potěšení prostřednictvím originálních uměleckých šperků.

 

V nabídce společnosti Royalis se harmonicky propojuje klasika a moderna, tradiční i nadčasový design. S velkým důrazem na kvalitu, originalitu a perfektní umělecké zpracování vyrábí Royalis pro své zákazníky ty nejkrásnější šperky, jež vnášejí do jejich životů  krásu a stávají se symboly vřelých mezilidských vztahů a jedinečných nádherných okamžiků. To dává smysl práci, která je naším splněným snem a velkou láskou.

„Okamžik, kdy se rodí krása, je zázrak stvoření, je to radost i kouzlo, je to život sám. Poznejte svět Royalis."

společnost(1)

 

 

 

Produkty ROYALIS

Sortiment našeho internetového obchodu s uměleckými šperky je vytvořen z produkce tvůrců, kteří jsou mistry svých oborů. Lidé v Royalis mají velice vytříbený vkus a úžasný přehled o světových trendech v moderním šperkařství a designu. Díky tomu jsme schopni našim zákazníkům přinášet ty nejkrásnější šperky, jaké si jen mohou představit.

Nejdůležitější je pro nás detail. Vždy se snažíme na věci pohlížet přísně kriticky, protože jen tak jsme schopni dosáhnout nejlepších možných výsledků. Spolupracujeme proto s těmi nejlepšími v oboru, kteří za kvalitu své práce ručí. Máme tak jistotu, že se k vám dostává jen to, co si skutečně zasloužíte – a co si také velice rychle zamilujete.

V Royalis se specializujeme na šperky vyšší třídy vyrobené z různých druhů drahých kovů od zlata a šlechtěného stříbra až po platinu či kobalt. Nejpodstatnějším materiálem však nepochybně jsou drahé kameny, které určují vzhled našich krásných šperků.

 

„Royalis odebírá všechny materiály zásadně od osvědčených globálních dodavatelů, kteří mají sofistikované systémy a technologie splňující přísné standardy pro tento obor."

 

Díky všem těmto aspektům se našim zákazníkům dostávají do rukou ty nejpřísněji kontrolované diamanty, nadpozemsky krásné moissanity, perly a další drahokamy, jako jsou safíry, smaragdy, rubíny atd.

 o společnosti c
 

 

 

Etický kodex a zásady společnosti ROYALIS

Naše společnost je díky svému zaměření dodavatelem produktů ze vzácných přírodních materiálů, získávaných a přetvářených lidskou rukou. V Royalis stavíme na první místo především důvěru našich zákazníků a zodpovědný přístup ke všem našim zaměstnancům a obchodním partnerům.

Vedení společnosti Royalis pečlivě prověřuje, z jakých zdrojů pocházejí námi prodávané drahé kameny a za jakých etických okolností a podmínek jsou tyto materiály získávány. Neplatí to ovšem pouze pro drahé kameny. Royalis spolupracuje pouze s takovými dodavateli a partnery, u nichž je nezpochybnitelný stejný postoj, jaký zaujímá naše společnost.  Obchodní vztahy proto navazujeme a budujeme výhradně s partnery, kteří ctí a respektují každého jednotlivce (zaměstnance) bez ohledu na jeho náboženské vyznání, etnický původ, sexuální orientaci či věk.

Společnost Royalis zásadně odmítá a striktně odsuzuje jakékoliv formy diskriminace či porušování lidských práv a svobod a nebude je tolerovat ani v rámci interního kolektivu, ani u svých obchodních partnerů, pokud by k podobnému jednání došlo.

 

* Společnost Royalis nepřebírá a nenese jakoukoliv odpovědnost za postoje externích partnerů v rámci jejich interních firemních pravidel a nikterak do nich nezasahuje.

​** Společnost Royalis si vyhrazuje plné právo ukončit obchodní spolupráci s jakýmkoliv obchodním či soukromým subjektem, u něhož se prokáže, že porušuje cokoliv, co není v souladu s etickým kodexem a politikou společnosti Royalis s.r.o.

 etický kodex b

  

 

Šperky ROYALIS & životní prostředí

Životní prostředí je se šperkařstvím spjaté víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Šperky se z velké části vyrábějí z materiálů pocházejících z přírodních zdrojů. Naše společnost tak klade maximální důraz na to, aby všechny materiály putující ke koncovým zákazníkům byly získávány v souladu s mezinárodními pravidly a s maximálním možným úsilím o zmírnění dopadů na životní prostředí.

 

Společnost Royalis v zájmu udržitelnosti životního prostředí maximálně podporuje vývoj nových technologií, které umožňují výrobu některých materiálů v laboratorních podmínkách.

„Jsme hrdí na to, že zákazníkům můžeme nabídnout možnost výběru překrásných šperků také s laboratorně vypěstovanými diamanty, drahokamy a moissanity."


Jedná se o skutečné minerály, které však vznikají za složitého procesu v laboratořích. Tyto nerosty prvotřídní kvality jsou ekologicky a eticky 100% čisté a nemají tak negativní vliv na životní prostředí. ​

Společnosti Royalis tímto přístupem a politikou deklaruje svým zákazníkům, že ke svému podnikání přistupuje velice zodpovědně s ohledem na všechny aspekty s tím spojenými.

 život

 


 

Majitelem a provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost Royalis s.r.o. se sídlem:

Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

Česká republika

 

info@royalis.cz

+420 774 856 488

 

Oficiální web společnosti, na kterém naleznete veškeré podrobné informace, návody, rady, typy atd. najdete na internetové adrese

​www.royalis.cz

 


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zpět do obchodu